chính sách bảo hành

Changmi nhận bảo hành sản phẩm bị lỗi trong vòng 60 ngày từ ngày mua hàng. Lỗi sản xuất sẽ được xem xét đổi mới hoặc đền bù sản phẩm tương đương trong trường hợp mẫu bị lỗi đã hết. Lỗi kỹ thuật đường may sẽ được hỗ trợ khắc phục, không đổi mới.
Chính sách bảo hành không áp dụng với các sản phẩm bị lỗi do tác động trực tiếp trong quá trình sử dụng, giặt tẩy mạnh hoặc sấy ủi với nhiệt độ cao.

Thời gian xem xét tối đa là 3 ngày làm việc. Quý khách không cần thanh toán tiền vận chuyển hàng hóa nếu có.